בלוגים > שימושי > תלוש חכם התחברות

תלוש חכם התחברות


תלוש חכם התחברותאתם רוצים לדעת איך להתחבר למערכת האינטרנטית של התלוש החכם ?

אם כן אז אתם בדיוק במקום הנכון.

כאן תקבלו מידע נוסף וגם תראו סרטון שמסביר איך לקרוא את תלוש המשכורת.

בהצלחה!

  כלכלה » כלכלה וכספים » רשויות ומשרדי ממשלה » תלוש חכם לעובדי מדינה כלכלה » כלכלה וכספים » רשויות ומשרדי ממשלה » תלוש חכם לעובדי מדינהתלוש חכם לעובדי מדינה
      דף כניסה : משכורת עובדי מדינה : משרד הבריאות, האוצר, החינוך, התחבורה, עובדי הוראה, משטרת ישראל ....
איך ניתן לראות תלוש שכר לעובדי מדינה
צפיה בתלוש ...
חלק מהערך תלוש משכורת מויקיפדיה:

תלוש משכורת (ובקצרה "תלוש") הוא המסמך המפרט את פרטי השכר ששולם לעובד ממקום עבודתו אחת לתקופה מוגדרת (שבוע, חודש וכו", בהתאם למקובל במקום העבודה).

התלוש נערך על ידי מנהל החשבונות של המעביד, והוא כולל את הפרטים הרלוונטיים למשכורת של התקופה שבגינה משולם השכר (בישראל: בדרך כלל החודש הקודם). כך למשל, בתחילת פברואר עורכים את משכורת ינואר, וכך הלאה.

בישראל, חוק הגנת השכר מחייב את המעביד למסור לעובד את תלוש המשכורת סמוך למועד שבו מתבצע התשלום בפועל. התלוש הינו מסמך אישי ובדרך כלל נמסר לעובד כשהוא חסוי במעטפה או בכיסוי אחר.

מבנה התלוש

מערכת השכר בישראל הינה מערכת מורכבת ביותר הקשורה במספר רב של גורמים. כדי לחשב את שכרו של העובד יש להביא בחשבון נתונים הקשורים ישירות לשכר כמו: הסכמי העבודה שלו עם המעביד, מס" הימים או השעות שעבד במהלך החודש. בנוסף יש לקחת בחשבון נתונים אחרים המשפיעים על שכרו כמו: מצבו המשפחתי, מס" החודשים שעבד במהלך השנה, כתובת מגוריו, אזרחותו. כל המידע הזה מופיע בתלוש המשכורת, והוא מורכב בדרך כלל משלושה חלקים עיקריים:

החלק הראשון – כולל פרטי המעביד וכן פרטים אישיים של העובד מקבל התלוש: שם, כתובת, מצב משפחתי, וכו". מידע זה נמסר בדרך כלל על ידי העובד למעביד ביום קבלתו לעבודה. בנוסף כולל חלק זה את ההגדרות האישיות הבסיסיות שמהוות בסיס לחישוב המשכורת: משכורת חודשית או משכורת לפי שעות או ימי עבודה. במקרה של העברת התשלום באמצעות הבנק, מופיעים פרטי חשבון הבנק אליו הועבר התשלום.

החלק השני כולל את פירוט רכיבי השכר והאופן בו הם חושבו: השכר החודשי הקבוע או במקרה של חישוב כמותי – הכפלת מס" ימים או שעות עבודה בתעריף המוסכם בין העובד והמעביד, ותוצאה מסכמת של המכפלה. כמו כן רכיבי שכר נוספים כמו: נסיעות, אחזקת רכב, דמי הבראה, תוספות ייחודיות, וכדומה.

חלק זה של התלוש כולל ניכויי חובה כמו: מס הכנסה או דמי ביטוח לאומי, וכדומה. וכן ניכויים אישיים שנוכו לעובד, כמו: מקדמה או הלוואה שקיבל במקום העבודה, ניכוי לקופת תגמולים, או תשלומים ארגוניים כמו ועד עובדים.

חישובי הרכיבים והניכויים מהווים את הבסיס לסכום הסופי שישולם לעובד ומופיע גם הוא בחלק זה.

החלק השלישי - כולל מידע על סכומים מצטברים של רכיבים שונים במשכורת - מתחילת השנה (ינואר) ועד לאותו החודש. מידע זה יכול להיות חשוב לצורכי בדיקת החישוב השנתי של מס הכנסה, להתאמה עם קופות הגמל אליהן מועברים הסכומים החודשיים, ולמידע אישי הנוגע למספר ימי החופשה המצטברים, יתרות הלוואה, ימי מחלה וכדומה.

הגדרה מפורטת של המידע שיש להציג בתלוש המשכורת נכללת בחוק הגנת השכר.

...


מאמר זה משתמש בחומר מהמאמר תלוש משכורת מויקיפדיה, ששוחרר לשימוש תחת הרישיון Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0.


Google+ page: Google

רשומות נוספות שאולי יעניינו אתכם

סניפי קפה ג'ו
סניפי קפה ג'ו
חדר כושר ברמת גן
חדר כושר ברמת גן
השכרת רכב בחול
השכרת רכב בחול
מכתב התפטרות לדוגמא
מכתב התפטרות לדוגמא
לשמוע מוזיקה לאנדרואיד
לשמוע מוזיקה לאנדרואיד

רשומות נוספות מאותו בלוג

בלוגים > שימושי > תלוש חכם התחברות